pozadi
Hlavni logo

Úvodní stránka
O společnosti
Zaměstnání u STAVIPLASTU
Nabídka produktů
Poskytované služby
Realizované projekty
Technologie výroby
Návod k obsluze plastových oken
Poptávka
Kontakty


TOPlist

Návod k obsluze plastových oken

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup, výměnu oken a dveří od firmy STAVIPLAST. Věříme, že jste s provedenou výměnou oken, dveří a doplňků byli spokojeni.

 • Vaše okna popř. dveře jsou vybavena hodnotným otevíravo sklopným kováním MACO. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, přesto byste si měli přesně pročíst tento návod a dbát pokynů k obsluze. Ve Vašem vlastním zájmu také prosíme nezapomínejte na bezpečnostní pokyny.
 • V každém případě uschovejte tento návod k obsluze a údržbě a informujte také ostatní uživatele o jeho obsahu
 • Aby byla Vaše okna funkční dlouhá léta, dbejte prosím následujícího návodu k ošetřování a k údržbě.

 

SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ JAKOŽ I SVĚŠOVÁNÍ A ZAVĚŠOVÁNÍ KŘÍDEL MŮŽE BÝT PROVÁDĚNO POUZE ODBORNÍKY!

Po montáži...

Po dokončení montáže nevytahujte klínky po obvodu, neotvírejte a nepoužívejte okna a dveře, dokud není vytvrzena PU pěna.

 • Ořezávání PU pěny a zednické zapravení provádějte rovněž až po vytvrzení PU pěny
 • Ihned po montáži odstraňte ochranné folie z plastů, slouží zejména jako ochrana při transportu z výroby. Delší působení slunečního záření (už i 6 týdnů) způsobuje, že folie křehne a lepidlo zůstává na rámech i po odstranění fólie
 • Ihned po skončení zednických prací odstraňte zbytky malty z oken, skel a parapetů. Zejména u parapetů s povrchovou úpravou eloxováním zanechává vápno nevratné poškození. Dále okamžitě odstraňte zbytky malty z obvodového kování okenních křídel, zejména se zaměřte na horní části oken, zde se zbytky malty často přehlédnou a zbylá malta se používáním okna dostává do všech částí kování a způsobuje jeho rychlejší opotřebení a špatnou funkci

 

Materiál na našich oknech značky ALUPLAST naní náročný na údržbu a velice lehce se ošetřuje. Na čištění rámů oken používejte prostředky běžné pro úklid v domácnosti, které se ředí vodou. Používejte pouze vodu, saponáty, technický benzín nebo líh. Nikdy rámy načistěteorganickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhů Vzniklo by nebezpečí poškození povrchové úpravy. Vyvarujte se mechanického čištění povrchu a použití čistících prostředků s abrasivními částicemi, mohlo by dojít k poškrábání! Dále je potřeba udržovat obvodové kování v čistotě. Pravidelně, alespoň 1x ročně, vysajte prach a nečistoty z kování po obvodu křídla. Ve spodní části okna jsou otvory pro odvod vody z prostoru mezi křídlem a rámem, občas je propláchněte vodou, aby nedošlo k jejich zanesení

Údržba plastových oken ALUPLAST

Úlohou údržby je, aby nám okna sloužila co nejdéle. Proto ALUPLAST doporučuje následující pravidelnou údržbu, kterou je třeba provádět 1x za rok:

 • Přezkoušet funkčnost a promazat jednou kapkou oleje do šicích strojů všechny pohyblivé části kování
 • Zkontrolovat těsnost mezi křídly a rámem, při závadě nechte vyměnit těsnění
 • Zkontrolujte odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstraňte nečistotu
 • Proveďte kontrolu úchytných šroubů a kování

 

Rámy z PVC nesmíte natírat. Nikdy nečistěte rámy nasucho, zamezí se tak poškrábaní jejich povrchu. Pokud z jiných důvodů k poškrábání došlo, použijte jemné smírkové papíry a to tak, aby následující smíkový papír byl vždy jemnější než předcházející. Po přesmírkování se poškozená místa přeleští ovčí vlnou. V žádném případě však takto nemůžeme postupovat u profilů, které jsou potaženy akrylovou fólií s imitací dřeva nebo s povrchovou úpravou Dekor. V tomto případě se obraťte na Vašeho dodavatele oken.

Mazání obvodového kování

Aby byla zachována funkčnost otevíravě sklopného kování (OS) pro okna a balkónové dveře, je nutno provést 1x ročně následující úkony:

 • U části kování, které mají bezpečnostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení.
 • Všechny pohyblivé části a uzavírací místa je nutno mazat.
 • Je nutno používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

 

Uzávěry a uzavírací čepy mazat technickou vazelínou. Do všech vodicích drážek kápnout pár kapek oleje na spodní táhla. K mazání používejte bezbarvou vazelínu, silikonový nebo jiný řídký olej. K ochraně těsnění používejte silikonový olej.

Rosení skel a prevence

U všech typů oken a dveří může docházet v chladném období k rosení oken zevnitř místnosti. U Plastových oken je nutností pravidelné větrání po minimální dobu 20 minut denně. Vodní páry, vzniklé uvnitř domu, které nemají díky těsnosti okna kudy uniknout, se srazí na nejchladnějším místě domu. Tím bývá zpravidla okno, ať už je osazeno jakýmkoliv sklem. Stává se tak většinou u starých vlhkých domů, novostaveb, v místnosti málo vytápěné nebo v místnosti s vysokou vlhkostí. Dále může docházet také k rosení skel z venčí, je to opět zapříčiněno srážením vodních par na chladném skle. K tomuto jevu dochází u izolačních dvojskel s vyššími izolačními vlastnostmi, kdy vnější sklo není ohříváno únikem tepla zevnitř místnosti. Tyto jevy jsou individuální a nevztahuje se na ně záruka.

Bezpečnostní pokyny

Postarejte se o to, aby nesprávným zacházením s okny nedošlo k jejich poškození. Nepoužívejte okna nikdy jako podložku nebo k upevnění jiných předmětů. Dbejte na to, aby stav schůdků (žebříků), ze kterých okna čistíte vyhovoval bezpečnostním předpisům a ve výšce buďte zajištěni bezpečnostním pásem.

Obchodní oddělení STAVIPLAST


Stáhněte si manuál v PDF dokumentu: navod_k_pouziti_plastovych_oken.pdf [77 kB]

Pro zobrazení souborů PDF musíte mít nainstalován Adobe Acrobat Reader. Pokud jej nemáte, stáhněte si jej kliknutím na následující ikonku:
Adobe Acrobat Reader

Nejvyšší kvalita
Copyright © 2007-2017 STAVIPLAST
pozadi